Gå rett til innhold
<
<
"Livet på timeplanen" - evaluering

"Livet på timeplanen" - evaluering

Livet på timeplanen (LPT) er et kompetanseprogram (tiltak) for alle ansatte i skolen både grunnskole og videregående skole, inkludert skolehelsetjenesten. Overordnet omhandler programmet det å kunne forebygge og avdekke psykiske vansker blant elever men med et spesifikt fokus på forebygging av selvskading og selvmordsatferd samt ivaretakelse av barn og unge som etterlatte etter selvmord. Mange skoler I Norge opplever at elever tar sitt eget liv, skader seg selv med vilje, eller sliter med psykiske vansker som gjør skolehverdagen og samspill med andre utfordrende. Det er avgjørende å sette inn tidlige tiltak for å unngå smitteeffekt, forebygge utvikling av mer alvorlig problematikk, og ivareta over tid de elever som har opplevd å miste noen I selvmord. Skolepersonell og helsesykepleiere utgjør en viktig gruppe for elevene, med trygghet og kunnskap kan de avdekke risiko og lede elevene til profesjonell helsehjelp hvor det trengs.

Prosjektfakta

Navn

"Livet på timeplanen" - evaluering

Status

Aktiv

Periode

01.02.20 - 31.12.24

Forskningstemaer

Prosjektmedlemmer

Anne Marita Milde
Audun Pedersen
Line Remme Solberg
Annie Norevik
Kyrre Breivik
Ragnhild Bjørknes
Kjell Morten Stormark