Kulturbasert næringsutvikling

Prosjektet er en gjennomgang av Sametingets næringspolitikk, og gir en presentasjon av mulige modeller for en videre forvaltning av Sametingets tilskudd til næringsutvikling i samiske områder.