Koronakrise-narrativer på det ytre høyre i Norge

Dette prosjektet studerer hvordan det ytre høyre i det norske politiske landskapet fremstiller og argumenterer rundt koronakrisen. Med det ytre høyre menes høyreradikale og høyreekstreme grupper. Forestillinger om at samfunnet er truet og står på randen av sammenbrudd, konspirasjonstenkning, ekskluderende nasjonalisme og autoritære tilbøyeligheter er fire attributter som kjennetegner de ulike miljøene på ytre høyre i varierende grad – i normale tider. Det er substansielle grunner til å tro at alle disse trekkene ved det ytre høyre «trigges»/forsterkes av en så ekstraordinær, global krise som koronakrisen.