Kompetanseprosjekt: Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv.

Hovedmålet med kompetanseprosjektet er å øke kunnskapen om inkluderingskultur på norske arbeidsplasser, og utvikle samarbeidsmodeller som overfører kunnskap til praksis i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Delmål inkluderer en prosessevaluering av en enkeltbedrift, en større kartlegging i norsk arbeidsliv, utvikling av verktøy til bruk i praktisk inkluderingsarbeid, og å bygge opp en nasjonalt fagnettverk.