Kompetanseheving innen robotisering og automatisering for bønder i Agder

Relaterte personer

Boyan Yuan
Forsker - NORCE