Kabis Kickoff Gruppebilde Web

Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon (KABIS)

Hva gjør vi

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

Det 6-årige prosjektet skal blant annet bidra til ny kunnskap og innovasjon innen produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en enda mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk.

KABIS er særlig rettet mot selskaper som jobber for å utvikle og drifte nye, og mer bærekraftige oppdrettssystemer.

Mål

For å få til bærekraftig vekst, har KABIS-prosjektet som mål å løse flere av utfordringene som industrien selv har definert. De tre mest sentrale utfordringene er:

-Utvikle ny kunnskap og teknologi som fremmer miljøvennlig produksjon av laksefisk.
-Mobilisere ny kunnskap for å optimalisere produksjon i RAS og S-CCS.
-Forenkle opptak og bruk av nye forskningsresultater og produksjonsprosesser i næringen.

Disse bedriftene er partnere i prosjektet: Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest, Bremnes Seashore, Hardingsmolt, Sævareid Fiskeanlegg, Blom fiskeoppdrett, Linga laks, Eide fjordbruk, Ecomerden og Merdslippen.

Det samlede budsjettet i KABIS lyder på 55 millioner kroner, hvor det er bidrag både av offentlige midler, fra næringen selv og med egeninnsats fra forskningsaktørene i prosjektet.

NORCE leder KABIS, og har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter i KABIS. Forskningsrådets program FORREGION støtter prosjektet med inntil 30 millioner kroner.

Aktuelt