Kabis Kickoff Gruppebilde Web

Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon (KABIS)

KABIS-prosjektets skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS)som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Prosjektet skal videreutvikle, og styrke, samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene, og styrke, følgende kompetanser og tilbud i omstillingsprosessene næringen nå gjennomgår, herunder: 1) Styrke den operasjonelle og anvendte forskningen på miljøvennlige oppdrettssystemer; 2) Utvikle behovsbaserte og innovasjonsorienterte utdanningsprogram (master/siv.ing., PhD); 3) Utvikle forskningsbasert kunnskap om innovasjon i regionale næringsmiljø med fokus på implementering av FoU resultat i produksjon, tilrettelegging og ledelse av samhandlings- baserte innovasjonsprosesser. I tillegg til å utvikle et velfungerende regionalt innovasjonssystem innen havbruk, vil prosjektet styrke havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle ny framtidsrettet kompetanse knyttet til bærekraftig oppdrettsteknologi i tett dialog med relevante nærings og FoU partnere