Gå rett til innhold
<
<
Gastroenteritter i primærhelsetjenesten

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten

Pasienter med gastroenteritt blir i hovedsak håndtert i primærhelsetjenesten uten nærmere diagnostikk av hva som er underliggende årsak. Primærhelsetjenesten, ved fastlege og legevaktlege, har en viktig funksjon med å ivareta helsen til pasienter med gastroenteritt, bidra til å avdekke utbrudd med gastroenteritt og begrense unødig bruk av antibiotika hos pasientgruppen. Ved å bruke data fra Reseptregisteret, MSIS og KUHR-databasen («legeregningskort») vil dette prosjektet søke å bidra med ny kunnskap som er relevant for primærhelsetjenestens møte med og håndtering av pasienter med gastroenteritter. Mer kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved gastroenteritter i allmennpraksis, samt en nærmere beskrivelse av prosessen fra legesøkning til avdekking av sykdomsutbrudd er nyttig fra flere ståsteder: allmennmedisin (håndtering og behandling), helsetjenesteforskning (befolkningens bruk av helsetjenesten), infeksjonsovervåking (bl.a. avdekking og kontroll ved utbrudd).

Prosjektfakta

Navn

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten

Status

Aktiv

Periode

01.02.16 - 31.12.26

Prosjektmedlemmer

Knut Erik Emberland
Knut Erik Emberland