Formidling av norsk industriens forskningsbehov relatert til robot persepsjon under drift i vanskelige omgivelser