Forekomst av Covid-19-infeksjon i allmennpraksis

Målet med studien er å kartlegge hvilke diagnostiske vurderinger allmennlegene i Bergen legger til grunn når de vurderer sannsynligheten for at en pasient med luftveisinfeksjon er smittet med Covid-19. Videre vil vi innhente et anslag fra hver lege om hvor mange pasienter med Covid-19-infeksjon vedkommende har hatt.