Dental curing light COLOURBOX12108822 1600
Illustrasjon: Colourbox.com

Forekomst av bivirkninger fra tannmaterialer etter tannbehandling

Forekomst av bivirkninger etter tannbehandling er anslått å være relativt sjelden. De siste årene har det skjedd store forandringer med hensyn til valg av tannfyllingsmaterialer ved tannbehandling, og det er behov for nye data når det gjelder forekomst av bivirkninger. Målsettingen med denne prospektive kohortstudien er å utvikle ny kunnskap om helse og sykdom relatert til eksponering for tannbehandling med moderne tannmaterialer. Alle pasienter som under en to ukers periode får tannbehandling ved noen av de medvirkende tannklinikkene får tre dager etter gjennomført tannbehandling et spørsmål fra behandlende tannlege via SMS om han/hun har opplevd noen form for reaksjon/bivirkning som relateres til tannbehandlingen. De som svarer ja på spørsmålet blir oppringt for et strukturert intervju for beskrivelse av reaksjonen.