Go straight to content
<
<
Incidence of side effects after dental treatment

Incidence of side effects after dental treatment

Forekomst av bivirkninger etter tannbehandling er anslått å være relativt sjelden. De siste årene har det skjedd store forandringer med hensyn til valg av tannfyllingsmaterialer ved tannbehandling, og det er behov for nye data når det gjelder forekomst av bivirkninger. Målsettingen med denne prospektive kohortstudien er å utvikle ny kunnskap om helse og sykdom relatert til eksponering for tannbehandling med moderne tannmaterialer. Alle pasienter som under en to ukers periode får tannbehandling ved noen av de medvirkende tannklinikkene får tre dager etter gjennomført tannbehandling et spørsmål fra behandlende tannlege via SMS om han/hun har opplevd noen form for reaksjon/bivirkning som relateres til tannbehandlingen. De som svarer ja på spørsmålet blir oppringt for et strukturert intervju for beskrivelse av reaksjonen.

Project facts

Name

Incidence of side effects after dental treatment

Status

Active

Duration

01.03.18 - 31.12.25

Project members

Torgils Lægreid
Johanna Svahn
Birgitte F. Lundekvam
Kåre Hatleberg