Gå rett til innhold
<
<
Fastlegers behandlingstilbud til deprimerte pasienter

Fastlegers behandlingstilbud til deprimerte pasienter

Pasienter tar i økende grad del i behandlingsvalg vedrørende, og deres erfaringer og preferanser er viktig for å sikre gode helsetjenester.

Vi undersøkte egenrapportert behandling mottatt for egenrapportert depresjon og preferanser i en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse blant 2239 tilfeldige pasienter 18 år og eldre på fastlegers venterom i 2016/2017.

Av de 770 pasientene som hadde tatt opp med fastlegen sin at de var deprimerte, rapporterte 41% at de hadde fått oppfølging og behandling kun hos fastlegen mens 52% (også) ble henvist til psykolog/psykiater. Pasienter 60 år og eldre ble i større grad behandlet med legemiddel og i mindre grad henvist til spesialist. De høyt utdannede fikk mindre legemidler. I tilfellet fremtidig depresjon ønsket pasientene mer samtaleterapi og henvisning, og mindre legemidler og sykemelding.

Prosjektfakta

Navn

Fastlegers behandlingstilbud til deprimerte pasienter

Status

CONCLUDED

Periode

01.09.16 - 31.12.18

Sted

Bergen

Prosjektmedlemmer

Sabine Ruths
Gina Dorothea Garre-Fivelsdal
Stefan Hjørleifsson
Bjørn Bjorvatn
Øystein Hetlevik