Fastlegers behandlingstilbud til deprimerte pasienter

Formål: å undersøke pasientrapportert depresjonsomsorg i allmennpraksis.

Spørreskjemaundersøkelse blant 2239 tilfeldige pasienter 18 år og eldre på fastlegers venterom. Av 770 pasienter som hadde fått behandling for depresjon, rapporterte 41% behandling kun hos fastlegen mens 52% ble henvist til psykolog/psykiater. De eldste pasientene ble i større grad behandlet med leegemiddel og i mindre grad henvist til spesialist. ing. De høyt utdannede ble i mindre grad behandlet med legemiddel.