Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av LAR behandling i Bergen

Evaluering av LAR behandling i Bergen

Over 50 millioner mennesker i Europa har flere kroniske tilstander samtidig (multimorbiditet). I dette prosjektet skal vi evaluere behandlingsopplegg for pasienter i Bergen som mottar lav-terskel legemiddel-assistert rehabilitering (LAR). Pasientgruppen har typisk sammensatte somatiske og mentale lidelser, og sosiale problemer. Behandlingsopplegget i Bergen er utviklet i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Behandling skjer desentralisert i bydelene, og er et tverrfaglig spesialisert tilbud som i første omgang skal sikre stabilisering av pasientene, og dernest fremme en endring i bruk av tunge rusmidler. Behandlingen i Bergen vil bli sammenliknet med LAR behandling i Oslo (tradisjonell LAR-beh) Formålet med dette prosjektet er å evaluere nytten for pasienter og samfunn av tiltaket. Utfall vil måles langs en rekke dimensjoner, og en beslutningsmodell som inkluderer disse utfall (MCDA) vil bli brukt for en samlet analyse av behandlingsopplegget.

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av LAR behandling i Bergen

Status

CONCLUDED

Periode

01.09.17 - 31.12.20

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

Jan Erik Askildsen
Lars Thore Fadnes
Kjell Arne Johansson
Astrid Louise Hanssen Wang
Sabine Ruths