Disputas i sikte – minutt for minutt

Hva gjør vi

Ph.d-kandidater, veiledere og forskningsmiljøet omkring trenger kunnskap om prinsipper og prosedyrer som skal følges både når avhandlingen nærmer seg innlevering, og senere ved disputasen når avhandlingen skal forsvares. Regelverk og rutiner er i stadig endring og det er ikke lett å holde seg oppdatert. Til huskelisten har vi tatt sikte på å identifisere relevante tidspunkt, hendelser og ansvarshavende i kronologisk rekkefølge. Vi starter ca. 6 måneder før planlagt innlevering og avslutter når eventuell doktormiddag er gjennomført.

Hvorfor er dette viktig

Noen av spillereglene finnes også i nettsidene til Universitetet i Bergen og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, andre er uformelle lokale rutiner som bygger på erfaringer. Ph.d-kandidater fra andre forskningsmiljøer kan også finne nyttige momenter i vår huskeliste, men mange forhold som er beskrevet, er spesifikke for den lokale konteksten.

Mål

Vi prøver å holde huskelisten best mulig oppdatert. Har du erfaringer eller innspill, kan du gjerne ta kontakt med Nina Lunde nilu@norceresearch.no ved AFE BergenOppdatert:06.11.18

Prosjektresultater

  • Opplæringsdelen skal være godkjent i god tid før avhandlingen innleveres til bedømmelse
  • Avhandlingen, som vanligvis består av sammenfatning og tre artikler, skrives i egen mal
  • Hovedveileder avklarer bedømmelseskomite og avtaler gjerne tentativ disputasdato før innlevering
  • Innlevering omfatter plagiatsjekk, og avhandlingen leveres sammen med søknad om bedømmelse, forslag til bedømmelseskomite samt medforfatterskapserklæring
  • Mellom innlevering og eventuell disputas forbereder kandidaten disputasforedrag og prøveforelesning, trykking av avhandlingen samt pressemelding
  • Mange konkrete praktiske forhold kan bidra til å gjøre disputasen til en positiv opplevelse

Aktuelt