Disputas i sikte – minutt for minutt

What we do

Til huskelisten har vi tatt sikte på å identifisere relevante tidspunkt, hendelser og ansvarshavende i kronologisk rekkefølge. Vi starter ca. 6 måneder før planlagt innlevering og avslutter når eventuell doktormiddag er gjennomført.

Why is this important?

Noen av spillereglene finnes også i nettsidene til Universitetet i Bergen og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, andre er uformelle lokale rutiner som bygger på erfaringer. Ph.d-kandidater fra andre forskningsmiljøer kan også finne nyttige momenter i vår huskeliste, men mange forhold som er beskrevet, er spesifikke for den lokale konteksten.

Goals

Vi prøver å holde huskelisten best mulig oppdatert. Har du erfaringer eller innspill, kan du gjerne ta kontakt med Nina Lunde nilu@norceresearch.no ved AFE BergenOppdatert:06.11.18

Project outcomes

  • Opplæringsdelen skal være godkjent i god tid før avhandlingen innleveres til bedømmelse
  • Avhandlingen, som vanligvis består av sammenfatning og tre artikler, skrives i egen mal
  • Hovedveileder avklarer bedømmelseskomite og avtaler gjerne tentativ disputasdato før innlevering
  • Innlevering omfatter plagiatsjekk, og avhandlingen leveres sammen med søknad om bedømmelse, forslag til bedømmelseskomite samt medforfatterskapserklæring
  • Mellom innlevering og eventuell disputas forbereder kandidaten disputasforedrag og prøveforelesning, trykking av avhandlingen samt pressemelding
  • Mange konkrete praktiske forhold kan bidra til å gjøre disputasen til en positiv opplevelse

News