Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Hovedmålet med denne studien er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møtet med helsetjenesteutøvere. Vi ønsker å undersøke om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester.