BIOSMART - verdiskaping i bioøkonomi

Biosmart handler om sosiale endringers rolle i skiftet fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

Biosmart dekker mange aspekter ved overgangen til en bærekraftig bioøkonomi. NORCE er en ev flere prosjektpartnere og vil se på utfordringer som fasiliteter bioøkonomisk utvikling, nærmere bestemt ressursfordeling og økonomisk utvikling i biosektoren.