Gå rett til innhold
<
<
Betydningen av sosioøkonomiske faktorer for tilbud og bruk av kommunale omsorgstjenester

Betydningen av sosioøkonomiske faktorer for tilbud og bruk av kommunale omsorgstjenester

Formålet med prosjektet er å frambringe ny kunnskap om hvordan sosioøkonomiske forhold og familiesituasjon påvirker hvor mye (og hvilke) pleie- og omsorgstjenester eldre personer trenger, og hvor mye (og hvilke) tjenester den enkelte mottar. Slik kunnskap vil være viktig for å kunne vurdere om tilbudet av pleie- og omsorgstjenester er i overensstemmelse med de politiske målsetningene på området. Kunnskap om hvordan familiesituasjon og sosiale forhold påvirker etterspørselen etter pleie og omsorg er også viktig for planlegging i sektoren. Siden sosioøkonomiske forhold og familieforhold endres over tid, er det også viktig med denne type kunnskap for å kunne beregne etterspørselen etter disse tjenestene på lengre sikt.Formålet med prosjektet er å frambringe ny kunnskap om hvordan sosioøkonomiske forhold og familiesituasjon påvirker hvor mye (og hvilke) pleie- og omsorgstjenester eldre personer trenger, og hvor mye (og hvilke) tjenester den enkelte mottar. Slik kunnskap vil være viktig for

Prosjektfakta

Navn

Betydningen av sosioøkonomiske faktorer for tilbud og bruk av kommunale omsorgstjenester

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.09 - 31.12.20

Prosjektmedlemmer

Tor Helge Holmås