Annual statistics from out-of-hours emergency health care

The National Centre for Emergency Primary Health Care receives annual out-of-hours (OOH) data from the Norwegian Health Economics Administration (Helfo). After every consultation the doctor sends an electronic compensation claim to Helfo. Electronic billing has been compulsory since 2006. We have data on the doctors (gender, age, municipality, and whether the OOH doctor is a regular general practitioner), patients (gender, age, and municipality) and contact data (time, diagnosis, and fees).

Project outcomes

  • Hensikten med dette prosjektet er å gjøre en samlet analyse av alle regningskort som legene sender inn fra legevakt i løpet av ett år. Det er utarbeidet en mal som brukes til årlig rapportering med data fra foregående år. HELFO leverer datafiler som inneholder opplysninger om samtlige regningskort som er levert fra legevakt i løpet av året. Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster). Tiende rapport fra NKLM kom i 2018, med data fra 2017. Rapporten viser blant annet at • Det var i overkant av 2 millioner legevaktkontakter i 2017. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter er sterkt økende. • Det er sterkt økende bruk av uspesifikke diagnoser, 31 % av kontaktene i 2017. Dette svekker mulighetene til å fremskaffe nyttig og pålitelig statistikk over sykdomsutbredelsen blant pasienter i primærhelsetjenesten. • I 2017 deltok knapt 60 % av fastlegene (eller deres vikarer) og 38 % av fastlegespesialistene i legevakt. • Spesialister i allmennmedisin utførte 21 % av alle konsultasjonene. NKLM finansierer prosjektet. Hogne Sandvik er prosjektleder, og Steinar Hunskår deltar også.
  • I 2017 deltok knapt 60 % av fastlegene (eller deres vikarer) og 38 % av fastlegespesialistene i legevakt.
  • Spesialister i allmennmedisin utførte 21 % av alle konsultasjonene.
  • Laboratorietaksten ble brukt tre ganger så hyppig som i 2019, hovedsakelig på grunn av covid-19 testing.