Gå rett til innhold
<
<
Yasmin

Yasmin Moussavi

Forsker III

yamo@norceresearch.no
+47 56 10 72 63
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Angst og depresjon blant ungdom i fosterhjem

Om prosjektet

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringssymptomer (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år. Vi undersøker hvor mange som har ulike former for angst og depressive symptomer, og hvordan eksponering for ulike former for interpersonlig vold (fysisk/emosjonell vold, omsorgssvikt, seksuelle overgrep) påvirker utviklingen av angst og depresjonssymptomer.

Informasjon om ungdommenes psykiske helse kommer fra den overordnede studien Ung i fosterhjem. Vi undersøker hvordan unge i fosterhjem har det sammenlignet med ungdommer som mottar behandling for angst (ATACA-studien), og jevnaldrende flest (LIST-studien). Sammenligningsgruppene vil kunne bidra til ny og viktig innsikt for å forstå på hvilken måte og i hvor stor grad behovene til unge i fosterhjem skiller seg fra sine jevnaldrende. Dette utvider kunnskapsgrunnlaget for hvorvidt ungdom i fosterhjem kan nyttiggjøre seg eksisterende behandling for internaliseringsvansker, og gi anbefalinger om justeringer av eksisterende behandlingsmetoder mot angst og depresjon. For bedre å kunne tilrettelegge helsetjenester for denne gruppen undersøker vi også unge i fosterhjem sine unike erfaringer med behandling for sine vansker. Dette innebærer samtaler direkte med ungdommene og hva de opplever som viktig, nyttig eller unyttig i møte med helsetjenestene. Fokuset vil være på å løfte frem ungdommenes stemme.

Vi undersøker:

  • Forekomst av internaliseringsvansker blant ungdom i fosterhjem
  • Sammenhengen mellom eksponering for ulike former for interpersonlig vold og angst- og depresjonssymptomer.
  • Har unge i fosterhjem symptommønstre som ligner eller skiller seg fra jevnaldrende, slik at behandling må tilpasses deres særlige behov?
  • Hvilke erfaringer har unge i fosterhjem selv med behandling for sine internaliseringsvansker?

Studiet ledes av forsker og psykologspesialist Stine Lehmann. Yasmin Moussavi er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og er PhD. kandidat i prosjektet. Studiet er finansiert av NORCE, Norwegian Research Center AS, Helse. Hovedveileder er Stine Lehmann ved HEMIL-senteret, UiB og NORCE Helse. Medveiledere er Gro Janne Wergeland ved Det medisinske fakultet, UiB og Helse Bergen, Silje Mæland ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og NORCE Helse, Tormod Bøe og Bente Storm Mowatt Haugland ved Det psykologiske fakultet, UiB og NORCE Helse.

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest, og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Bygger på en tidligere studie

I en tidligere studie fra 2011 ble barna i fosterhjem, som da var mellom 6 og 12 år, undersøkt for deres psykiske helse. Resultatene fra studien viste at halvparten av barna strevde med psykiske lidelser. I denne oppfølgingsstudien, fem år senere, følger vi opp utviklingen til barna og undersøker hvordan det går med dem i ungdomstiden.

nettsiden til hovedprosjektet kan du se beskrivelse av bakgrunn for studien og informasjon om deltagerne og datainnsamlingen.

Yasmin Moussavi

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Barnevern

Mer info om Yasmin

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt