<
<
Troy Saghaug Broderstad

Troy Saghaug Broderstad

Forsker III

tbro@norceresearch.no
+47 56 10 78 53
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Troy Saghaug Broderstad

Forskergrupper

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

Mer info om Troy Saghaug Broderstad

Se profil i Cristin

Aktuelt

Aktuelt

Bedre representasjon av befolkningen kan løse noen av demokratiets utfordringer