Stein Rune Karlsen

Seniorforsker
Mobil: +47 934 19 904
Epost: skar@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway

Aktuelt

Publikasjoner