Silje Mæland

Silje Mæland

Forsker II
Telefon: +47 56 10 72 65
Epost: sima@norceresearch.no
Kontoradresse: Kalfarveien 31, 5018 Bergen, Norway

Ekspertise:

•Sykefravær, arbeidsevne og retur til arbeid

•Legers og andre aktørers vurdering av pasienter med tanke på sykefravær og diagnosesetting

•Ny medisinsk vurdering

•Subjektive helseplager i pasientpopulasjoner (Ehler Danlos syndrom, Vestibulære sykdommer, Cerebral Parese)

•Kvalitativ og kvantitativ metode

Om personen

Silje Mæland er utdannet fysioterapeut ved University of Bradford, Storbritannia og MSc (2007) og PhD (2013) ved Universitetet i Bergen/ Uni Research Helse.

Avhandlingen hennes har tittelen: «Sick leave for patients with severe subjective health complaints. Challenges in general practice.»

Forskningsinteresser i dag dreier seg rundt: Sykefravær, arbeidsevne og retur til arbeid, Legers og andre aktørers vurdering av pasienter med tanke på sykefravær og diagnosesetting, Ny medisinsk vurdering, Subjektive helseplager i pasientpopulasjoner (Ehler Danlos syndrom, Vestibulære sykdommer, Cerebral Parese). Hun er også involvert i prosjekt knyttet til fosterbarns oppfølging av primærhelsetjenesten.

Silje Mæland er ansatt i 20% og har sin hovedstilling som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun underviser i nevrologisk fysioterapi. I 2014 ble Mæland tildelt «Pris for fremragende undervisning» ved HVL.

Publikasjoner