Gå rett til innhold
<
<
Rune

Rune Rolvsjord

Seniorrådgiver kommunikasjon

ruro@norceresearch.no
+47 56 10 72 74
+47 971 19 246
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg jobber med kommunikasjonsrådgivning og har som webredaktør et særlig ansvar for nettsiden norceresearch.no.

Andre sentrale oppgaver jeg jobber med er drifting av NORCE bildearkiv, utvikling av interne kommunikasjonskanaler, krisekommunikasjon og NORCE sine arrangementer på Arendalsuka.

Utover dette jobber jeg med rådgivning til administrasjon og fagdivisjonene og er en av to kommunikasjonsrådgivere som særlig følger opp fagområdene i divisjonen Helse og samfunn.

I tillegg bidrar jeg til kommunikasjonsavdelingens løpende innholdsproduksjon med tekstskriving, foto og film, og jeg har kontakt med media.

Jeg brenner særlig for den visuelle kommunikasjonen, noe som også er blitt en stadig viktigere del av all kommunikasjon.

Tidligere har jeg jobbet mye med vitenskapelige publikasjoner og har vært med på bygge opp og drifte to av de fremste internasjonale musikkterapitidsskriftene Nordic Journal of Music Therapy og Voices.

Min utdanning innen idéhistorie har gitt meg trening i å se det det større bildet. Dette har jeg tatt med meg også i mitt kommunikasjonsarbeid, der jeg alltid prøver så de enkelte historiene og de enkelte forskningsprosjektene som del av en større sammenheng.

**

Rune Rolvsjord

Divisjon

Strategi og kommunikasjon