Go straight to content
<
<
Rune Rolvsjord

Rune Rolvsjord

Senior Communications Adviser

ruro@norceresearch.no
+47 56 10 72 74
+47 971 19 246
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Rune Rolvsjord

Division

Strategi og kommunikasjon