Gå rett til innhold
<
<
Mads

Mads Fromreide

Seniorforsker

mafr@norceresearch.no
+47 980 55 451
Jon Lilletuns vei 9 H, 3. et, 4879 Grimstad

Jeg arbeider som forsker i modellering og simuleringsgruppen i NORCE Teknologi hvor jeg bruker matematiske modeller og analysemetoder for å forstå og forbedre ulike industrielle prosesser.

Jeg fullførte en mastergrad i Fysikk ved NTNU i 2014 og ble ansatt som forsker i NORCE samme år. Gjennom et NORCE ledet kompetanse prosjekt arbeider jeg mot en doktorgrad i anvendt matematikk ved Universitet i Santiago de Compostela i Spania. Her forsker jeg på elektriske forhold i smelteovner for metallproduksjon. I arbeidet bruker jeg analyse av forenklede matematiske modeller som gir innsikt i grunnleggende mekanismer og sammenhenger, i tillegg til tyngre datasimuleringer av ovner i industriell skala.

Hovedfokuset for arbeidet mitt er å forstå og beskrive komplekse industrielle prosesser ved hjelp av matematikk eller statistisk analyse av målbar data. Dette gir grunnlag for å lage modeller eller en digital tvilling for en prosess eller et produkt som kan brukes som beslutningstøtte for brukeren. Jeg har i hovedsak arbeidet med modellering for metallurgisk prosess industri, men har i senere tid også arbeidet med energisystemer, usikkerhetsanalyse og målevitenskap. Jeg arbeider med kommersielle programvarer som for eksempel COMSOL Multiphysics og utvikler også algoritmer og applikasjoner tilpasset hver enkel oppgave.

Mads Fromreide

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Mads

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin