Lars Kristian Vognild

Seniorforsker
Mobil: +47 414 70 409
Epost: lavo@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway

Publikasjoner