Kjell Arild Høgda

Forskningssjef
Mobil: +47 934 18 859
Epost: kjho@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway

Publikasjoner