Kjell Arild Høgda

Forskningsleder Earth Observations
Mobil: +47 934 18 859
Epost: kjho@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt

Publikasjoner