Ingebret Fjelde

Forskningsleder
Telefon: +47 51 87 53 87
Epost: infj@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway