Gå rett til innhold
<
<
Ida

Ida Vikøren Andersen

Forsker II

idaa@norceresearch.no
+47 56 10 76 19
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg har doktorgrad i medieretorikk fra Universitetet i Bergen og forsker på språkbruk, argumentasjon og diskurser i debatter om klima- og miljøutfordringene. Forskningen min er hovedsakelig basert på kvalitative tekstanalyser av offentlig kommunikasjon og debatt i ulike genrer, deriblant politiske debatter og dokumenter, taler, appeller og journalistiske tekster. Jeg er også interessert i å undersøke hvordan folk mottar og responderer på ulike former for kommunikasjon og argumentasjon om klima, miljø og bærekraft.

Jeg er særlig opptatt av demokrati-, offentlighets-, og medborgerskapsspørsmål. I artikkelen «Rhetorical citizenship and the environment» (2023) kan du lese mer om hvordan jeg tilnærmer disse spørsmålene i relasjon til klima- og miljøproblematikken.

Publikasjoner
Living with climate change Report from the CLIMLIFE project 2023 – Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen 2023
The Worth of Nature: Valuations of Glaciers in Alaskan and Norwegian Media Discourse – Environmental Communication 2023
Naturkrisen - en global krise for lokal natur? – Nytt Norsk Tidsskrift 2023
Elever i streik – skoleskulkere eller systemkritiske medborgere? – Rhetorica Scandinavica 2023
«Jeg er redd for fremtiden»: Unge, bekymrede stemmer i klimadebatten – Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2023
Provocative greenness and staged rebellion: Youth’s rhetorical performances of environmental citizenship – Res Rhetorica 2023
Barnet som taler – Kairos (Oslo) 2023
Rhetorical citizenship and the environment – Climate Resilience and Sustainability 2023
(Don’t) be ashamed during take-off and landing: negotiations of flight shame in the Norwegian public debate – Journal of Sustainable Tourism 2022
"Adults who fail the next generations and children who refuse to give up": The story about climate change as a battle between the generations – 2022
‘Well, That’s Just My Opinion’: The Principle of Expression and the Public Debate – Journal of Deliberative Democracy 2022
Klimabekymringen øker. Fører denne bekymringen til handling? – Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2022
Kode rød for klimajournalistikken – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
Meningsfremvisning, ikke meningsutveksling: Uttrykksprinsippet som debattideal – Sakprosa 2021
Hostility online: Flaming, trolling, and the public debate – First Monday 2021
Svenske tilstander: Innvandringssaken i valgdebatter 1991–2018 – Vox publica 2020
Uttrykksprinsippet og den offentlige debatt – Retorikkmagasinet KAIROS 2020
Mange Facebook-brukere gjør samme feil som Trump og Listhaug – Bergens Tidende 2020
Den utskjelte debatten – Vox publica 2020
Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter – Rhetorica Scandinavica 2020
Personal Emotions, Experiences and Attacks: Immigration Debate in Scandinavian Comment Sections – Javnost - The Public 2019
Politiske bilder: La Sylvi bære korset – Vox publica 2017
Politiske bilder: Edle deler og norske verdier – Vox publica 2017
Politiske bilder: Utelatte premisser – Vox publica 2017
Kroppens retorikk – REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2017
Liberalisering og differensiering – 2017
The Rhetorical Power of News Photographs: A Triangulatory Reception Approach to the Alan Kurdi Images – 2017
Politiske bilder: Kom og få en innvandrerklem – Vox publica 2016
Omstridte murvegger – Vox publica 2016
Opplysningens retorikk – Sakprosa 2016
Hovedmotstanderne – Minerva (nettutgaven) 2015
Med lommene fulle – Røyst 2014
Se alle publikasjoner på Cristin