Hans Petter Lohne

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 50 61
Epost: halo@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publikasjoner