Vår beliggenhet

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Nedenfor finner du besøksadressene til våre baser. Ring vårt fellesnummer 56 10 70 00 dersom du trenger hjelp med å finne fram.

Bergen

 • Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen (Hovedkontor)
 • Allegaten 41, 5007 Bergen
 • Jahnebakken 5, 5007 Bergen
 • Årstadveien 19, 5009 Bergen (Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer)
 • Kalfarveien 31, 5018 Bergen (Allmennmedisninsk forskningsenhet)
 • Kalfarveien 31, 5018 Bergen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)
 • Nina Griegs gt. 4, 5015 Bergen (GAMUT)
 • Fantoftvegen 38, 5072 Bergen


Alta

 • Kunnskapsparken, Markedsgata 3, 9510 Alta


Tromsø

 • Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø


Bardu

 • Fogd Holmboes gt. 38, 9360 Bardu


Bodø

 • Kunnskapsparken, Sjøgata 15/17, 8006 Bodø


Haugesund

 • Sørhauggata 128, 5527 Haugesund


Randaberg

 • Mekjarvik 12, 4072 Randaberg


Stavanger

 • Ullandhaug, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Kristiansand

 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
 • Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand


Grimstad

 • Jon Lilletuns vei 9 H, 3. et, 4879 Grimstad


Oslo

 • Essendrops gate 3, 0368 Oslo

Hovedkontor: