Våre lokasjoner

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. Nedenfor finner du besøksadressene til våre hovedlokasjoner. Ring vårt fellesnummer 56 10 70 00 dersom du trenger hjelp med å finne fram.

Bergen

Hovedkontor: Nygårdsgaten 112 (Uni Research og IRIS)

Fantoftvegen 38 (CMR)

Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 3. et (Teknova)

Kristiansand

Universitetsveien 19 (Agderforskning)

Tordenskjolds gate 9, 4. et. (Teknova)

Stavanger

Prof. Olav Hanssensvei 15 (IRIS)