Gå rett til innhold
<
<
<
Tidslinje med historien til NORCE

Tidslinje med historien til NORCE

Historie

Publisert: 16.05.2024
Oppdatert: 21.06.2024

NORCE
NORCE
2018

NORCE blir til

NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) blir stiftet i juli 2017. Høsten 2018 blir de fem instituttene Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper fusjonert inn. 

Les mer her.

2017

Teknova blir stiftet

Agderforskning kjøper «prosjektet» Teknova og alle rettigheter overføres fra Agderforskning til Teknova der selskapene GE Healthcare, Aker Kværner MH og Elkem Solar blir med på eiersiden.

1992

Konsernet Norut Gruppen A/S blir opprettet

Norut har røtter i to anvendte forskningsinstitutt i Tromsø; Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt (FTFI) og Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø (FORUT). I 1992 ble disse selskapene omdannet til konsernet Norut Gruppen A/S. I 2003, etter endringer i eierstruktur, tok konsernet navnet Norut.

1988

Stiftelsen Polytec, som senere ble Uni Research Polytec, blir etablert. 

1986

Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (Unifob), forløperen til Uni Research, blir etablert for å ta seg av den eksternt finansierte forskingnen for Universitetet i Bergen.

1985

Agderforskning ble etablert som en selvstendig, næringsdrivende stiftelse 30.mai 1985.

1984

Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø (FORUT), en av forløperne til NORUT, blir etablert.

1983

Agderforskning etableres som et prøveprosjekt for en treårsperiode fra 1. januar 1983.

1973

Stiftelsen Rogalandsforskning opprettes

Fylkesmannen i Rogaland får 14. mai overlevert forslag om å opprette en forskningsstiftelse kalt Rogalandsforskning. Rogaland fylkesting vedtar i juni å opprette Stiftelsen Rogalandsforskning.

Samme år blir Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt (FTFI), en av forløperne til NORUT, etablert i Tromsø.

1930

CMI blir opprettet 15. mars 1930

Chr. Michelsens Institutt Videnskap og Åndsfrihet, som Christian Michelsen Research lenge var en del av, blir opprettet dette året. Instituttet var oppkalt etter tidligere statsminister Christian Michelsen (1857–1925). Michelsen donerte hoveddelen av sin store formue til et fond som skulle gå til opprettelsen av et institutt som skulle «virke for kulturelt eller vitenskapelig arbeid til fremme av fordragelighet i religiøs, sosial, økonomisk og politisk henseende mellom de forskjellige nasjoner og raser.»