Gå rett til innhold
<
<
Massebalanse

Massebalanse

Har utviklet en metodikk for å analysere og modellere balanse i transportsystemer

Metodikken kan brukes på transport av CO2, gass, vann, elektrisitet, varme eller generell materialtransport.

Vi har erfaring i å sette opp massebalanse og beregne usikkerhet i denne for forskjellige transportsystemer av CO2 og gass. Samme type metodikk kan også benyttes for transport av vann, elektrisitet, varme eller generell materialtransport.

Gjennom flere prosjekter for industri og myndigheter har vi utviklet en metodikk for å analysere og modellere denne type system, og sette opp balanser som kan avdekke lekkasjer, tap eller systematiske målefeil. Ved å ta hensyn til usikkerhet i estimat for masser/mengder på forskjellige punkt, kan vi vurdere om avvik i balansen er innenfor forventet nøyaktighet, eller om avvik skyldes lekkasjer.

Vi kan også være en nyttig partner når slike system settes opp eller evalueres, og rådgi med tanke på hvor måle/opptellingspunkt er mest effektive og kan gi nyttig informasjon for lav investering og oppfølgingskostnad.

Kontaktperson
Kjetil Daae Lohne

Målevitenskap Seniorforsker - Bergen

kjlo@norceresearch.no

+47 958 57 813

Relaterte forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper