Foreldreveiledning

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Forskning viser at veiledning til foreldre til barn mellom 0-12 styrker det positive og utviklingsstøttende samspillet mellom barn og foreldre. Foreldreveiledning kan hjelpe med å forebygge og behandle barns atferdsvansker, samt fremme deres sosiale, emosjonelle og akademiske kompetanse.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.