Foreldreveiledning

Sist oppdatert: 21. nov. 2019

Forskning viser at veiledning til foreldre til barn mellom 0-12 styrker det positive og utviklingsstøttende samspillet mellom barn og foreldre. Foreldreveiledning kan hjelpe med å forebygge og behandle barns atferdsvansker, samt fremme deres sosiale, emosjonelle og akademiske kompetanse.

Den største satsingen innen foreldreveiledning, De Utrolige Årene, er en programserie som består av 5 ulike foreldreveiledningsprogrammer. Arbeidet er et samarbeid med flere sentre, og man kan lese mer informasjon i Ungsinns database. DUÅ har ført til betydelig forskning, slik at RKBU jobber med tjenestestøtte og implementeringsarbeid til kommuner og helseforetak.

Aktuelt