Flerfasemåling

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCEs kompetanse innen flerfasemåling inkluderer utvikling av flerfasemålerteknologi, evaluering av usikkerhet i allokeringssituasjoner, kursvirksomhet og utvikling av håndbøker.

Siden NORCE (tidligere CMR) utviklet en første generasjons flerfasemåler på 80-tallet, har vi gjennomført en rekke prosjekter relatert til flerfasestrømning. Vi jobber tett sammen med kunder og forskningspartnere for å utvikle nye sensorer og målere for flerfaseapplikasjoner.

Vår flerfaserigg er et viktig verktøy både i vår egen forskning og er også tilgjengelig for eksterne kunder. Vi gjør tredjepartsevaluering av målestasjoner, som f.eks. usikkerhetsanalyse for eierskapsallokering og studier av effekten endringer i væskeparametere har på flerfasemålingene. I tillegg til forskning og teknologiutvikling, tilbyr vi også kurs innen flerfasemåling for industrielle deltakere og jobber tett med NFOGM (Norsk Forening for Olje og Gassmåling) bl.a. med utvikling av "Håndbok for flerfasemåling".

NORCE samarbeider for tiden med Equinor om utvikling av et nytt konsept for on-line fluidanalyse som kan gi nøyaktige inngangsdata til flerfase-strømningsmålere, og derved forbedrer deres ytelse og pålitelighet.

Det brede spekteret av prosjekter har gjort at vi har utviklet betydelig kunnskap og industrierfaring omkring måling av flerfasestrømning, samt oversikt over forskningsutfordringer og teknologigap.

Se også:

NORCE flerfaserigg

NORCE Flerfaserigg er en lukket strømningsrigg som eies av NORCE. Riggen er lokalisert på NORCE Fantoft i Bergen.

NORCE flerfaserigg