Bølgeradar: prediktering av bølger og fartøysbevegelser

Sist oppdatert: 21. okt. 2020

Havbølgedynamikk er den største utfordringen for alle havoperasjoner. NORCE i samarbeid med MIT Ocean Research USA har utviklet denne prototype programvaren som predikerer bølger og fartøysbevegelser de neste minuttene fra standard navigasjonsradar. MIT Ocean Research har arbeidet i over 20 år med å utvikle neste minutters bølgevarsel basert på bølgenes fysiske oppførsel.

Programvaren koblet til et fartøys navigasjonsradar blir kontinuerlig uttestet og forbedret på offshorefartøy. Fullskalamålingene viser god nøyaktighet på det predikterte bølgebildet. Metoder og programvare kan videreutvikles for alle praktiske applikasjoner innen havoperasjoner.

Aktuelt