Gå rett til innhold
<
<
Biologiske og økologiske effekter av forurensing og andre stressfaktorer

Biologiske og økologiske effekter av forurensing og andre stressfaktorer

Undersøker hvordan livet i havet påvirkes av forurensning

Vi undersøker effekter av forurensning og andre stressfaktorer i havmiljøet gjennom kort- og langtidseksponeringsforsøk av organismer for utslipp fra f.eks. offshore olje og gass, akvakultur og dyphavsgruvedrift, eller til globale endringsrelaterte stressfaktorer som havforsuring og oppvarming. Vi bruker en rekke responsvariabler som biomarkører, atferd, fysiologi og reproduksjon.

Contact
Helena Hauss

Marin økologi Forskningsleder Marin Økologi - Mekjarvik

heha@norceresearch.no
+47 51 87 55 02

Related research groups

Forskergrupper
Forskergrupper Se alle prosjekter