Go straight to content
<
<
Vindkraft - lokale holdninger og perspektiver

Vindkraft - lokale holdninger og perspektiver

Nye utviklinger i vindkraftpolitikken både nasjonalt og internasjonalt aktualiserer debatten om kommunenes rolle og perspektiver på dette feltet.Samtidig har vi begrenset med kunnskap om hvordan berørte kommuner vurderer utfordringer og muligheter knyttet til vindkraft. I dette prosjektet ønsker vi å belyse kommunenes holdninger og perspektiver på vindkraftdebatten. Prosjektet ønsker å belyse følgende tre hovedtema: (i) kommunenes vurderinger og oppfattelser av kraftsituasjonen – både mer generelt og lokalt, (ii) kommunenes opplevelse av vindkraft/vindkraftutbygging i egen kommune og hvordan denne har påvirket holdninger og oppfattelser og sist, (iii) kommunenes perspektiver på ulike typer kompensasjonsordninger.

Project facts

Name

Vindkraft - lokale holdninger og perspektiver

Status

CONCLUDED

Duration

01.05.22 - 31.12.22

Location

Kristiansand

Research group

Prosjekteier

NORCE

Project members

Mikaela Lise Modalen Vasstrøm