Go straight to content
<
<
Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien

Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien

Denne rapporten presenterer resultatene fra et litteratursøk, en scoping review, for å kartlegge norske publikasjoner som omhandler unge som faller utenfor skole og arbeidsliv. Dette inkluderer studier om unge som faller ut fra videregående skole, som er arbeidsledige, og/eller som er mottakere av langtidsytelser slik som uføretrygd.

Last ned rapporten (pdf)

Sammenstillingen av kunnskapen er gjort i tre steg, som også følger rapportens tre problemstillinger: 1) Oppsummering av litteratur basert på registerdata eller spørreskjema, som sier noe om andel unge i NEET-kategorien (Not in Education, Employment, or Training), og kjennetegn ved gruppen og undergrupper 2) oppsummering av litteratur som har undersøkt de unges egne beretninger om frakoblingsprosessen, og 3) en sammenstilling av de foregående kapitlene for å identifisere svakheter i systemet som skulle ha fanget opp de unge.

Project facts

Name

Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien

Status

CONCLUDED

Duration

01.02.21 - 30.04.21

Location

Bergen