Go straight to content
<
<
Sounding Relation: Foreldres bidrag til premature spedbarns regulering gjennom musikalsk samspill

Sounding Relation: Foreldres bidrag til premature spedbarns regulering gjennom musikalsk samspill

Gjensidig regulering mellom foreldre og spedbarn bidrar til å fremme spedbarnets kapasitet for selvregulering, som igjen støtter barnets utvikling. Formålet med prosjektet er å bruke videomikroanalyse og tverrfaglige perspektiver for å forstå foreldres bidrag til regulering av deres premature spedbarn under musikkterapitimer på nyfødtintensiven. Vi vil se på øyeblikk når foreldres bruk av tilpasset sang og stemmebruk i samspill med spedbarnet bidrar til barnets regulering. Mikroanalyse gjør det mulig å fange disse nyansene. Vi vil bruke nye kvalitative og kvantitative dataanalyse former på videoer og andre data hentet fra en klinisk studie gjennomført i flere land. Funnene fra mikroanalysen vil danne grunnlag for tverrfaglig utdypning. Vi vil se om foreldres engasjement i ressursorientert musikkterapi forutsier langsiktig sosial-emosjonell utvikling hos premature. Studien bidra viktig kunnskap om underliggende mekanismer knyttet foreldres tilpassete bruk av sang med barnene sine.

Project facts

Name

Sounding Relation: Foreldres bidrag til premature spedbarns regulering gjennom musikalsk samspill

Status

Active

Duration

01.04.23 - 31.12.29

Location

Bergen

Research group

Research Topics

Prosjekteier

Universitetet i Bergen

Project members

Claire Ghetti
Eva Marija Vukich
Maren Metell
Ulla Holck
Thomas De Ridder
Marcela Lichtensztejn
Tia DeNora

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, NORCE