Go straight to content
<
<
Hvordan jobber frivillige organisasjoner med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter?

Hvordan jobber frivillige organisasjoner med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter?

Organiserte fritidsaktiviteter er viktige for at barn og unge får oppleve fellesskap, tilhørighet og mestring viser rapporten fra dette prosjektet. Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvor godt ulike grupper av unge
inkluderes i frivilligheten, og hvilke virkemidler organisasjoner og myndigheter bruker for å oppnå bedre inkludering

– Noen eksempel er hvilke ressurser organisasjonene mobiliserer, hvilke barrierer de møter på, og hvilke lokale ordninger og tiltak som kan bidra til inkludering i frivilligheten, sier rapportforfatterne og forskerne Irina B. Erdvik og Rune Ervik.

Betydningen av organiserte fritidstilbud i barn og unges liv bidro til at regjering og frivilligheten gikk sammen om Fritidserklæringen. Dette er en felles innsats for at barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

– Fritidserklæringen er spesielt viktig for barn i familier med lavinntektsutfordringer eller minoritetsbakgrunn, fortsetter forskerne.

Rapporten er utgitt er utgitt av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre.

Contact

Irina Erdvik

Senior Researcher - Kristiansand

irer@norceresearch.no
+47 466 97 850

Rune Ervik

Research Professor - Bergen

ruer@norceresearch.no
+47 56 10 76 07

Project facts

Name

Hvordan jobber frivillige organisasjoner med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter?

Status

Duration

20.05.24 - 20.05.24

Location

Kristiansand

Project website

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/hvordan-jobber-frivillige-organisasjoner-med

Research areas

Research group

Prosjekteier

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Samarbeidspartnere

NORCE, Institutt for samfunnsforskning