Forventningsbarometeret for Nord-Norge

Prosjektet skal levere innhold til Forventningsbarometeret for Nord-Norge — en oppdatert, kunnskapsbasert pekepinn på den økonomiske utviklingen i landsdelens næringsliv. Målet er å gi et årlig oppdatert oversiktsbilde over utviklingstrekk og forventninger til egen og landsdelens økonomi innenfor nærings- og samfunnslivet i Nord-Norge.