Følgeforskning av forsøket Syktbrajobb

Prosjektet Syktbrajobb har som overordnet formål å få flere unge mennesker med uføretrygd ut i ordinært lønnet arbeid, gjennom å tilby en tjeneste basert på den evidensbaserte modellen Individuell jobbstøtte (IPS).

Formålet med forskningsprosjektet er å gi beslutningstakere et bedre grunnlag for videre utvikling, og å dokumentere forsøket på en oversiktlig måte som gjør det mulig for andre som vurderer lignende forsøk å lære av det som er prøvd.

Forskningen utføres av Oxford Research, med NORCE som underleverandør. Forskningen finansieres av NAV.

Prosjektet består av 1) Utvikling av endringsteori 2) Deskriptiv statistikk om målgruppen for forsøket (unge uføre under 35 år) 3) Kostnader ved forsøket