Go straight to content
<
<
Fengslede foreldre og deres barns helse og utdanning

Fengslede foreldre og deres barns helse og utdanning

Målet med prosjektet er todelt: (i) undersøke mekanismene som påvirker utvikling og senere fungering hos barn og unge som har /har hatt fengslede forelder i barndommen og (ii) avdekke faktorer som kan virke beskyttende og fremme positiv utvikling hos dissebarna. Vi vil undersøke betydningen av sosioøkonomisk status til foreldre (inntekt, utdanning, arbeidsmarkedsstatus), barnas geografiske nærhet til øvrige familiemedlemmer innbefattet besteforeldre, og om barnevernet er/har vært involvert. Målet er å øke kunnskapen om det komplekse samspillet mellom risikofaktorer og beskyttende faktorer i barns utvikling. I dette prosjektet ser vi spesifikt på fengslede foreldre og deres barn og sammenlikner barnas utfallsmål med de samme utfallsmålene for barn av et representativt utvalg foreldre som ikke har vært fengslet. Viktige utfallsmål er barnas bruk av fastlegetjenester og spesialisthelsetjenester og skoleutfall (karakterer, fravær). Slike analyser er ikke gjort på norske data tidligere.

Contact

Egil Kjerstad

Research professor/Research Director Health Economics and health services - Bergen

egkj@norceresearch.no
+47 56 10 76 18
+47 975 27 197

Project facts

Name

Fengslede foreldre og deres barns helse og utdanning

Status

Active

Duration

01.08.23 - 31.12.28

Location

Oslo

See all projects