Emergency out-of-houre service in remote areas - research on a new model.

What we do

Interkommunale legevakter er årsaka til lange avstander til legevakt, for deler av innbyggerne. Prosjektet skal måle effekt av opprettelse av lokale legevaktstasjoner bemannet med sykepleiere. Lege skal gjennomføre videokonsultasjon med pasient.

Informasjon til deg som bruker legevakt eller ambulansetjenesten i området der dette testes ut (pdf)