Go straight to content
<
<
#drømmejobben

#drømmejobben

#drømmejobben har som mål å bidra til bedre rekruttering til kommunene i Agder. Som en del av prosjektet har KS Agder, og utvalgte kommuner i Agder, gjennomført forskning sammen med forskningsinstituttet NORCE og Universitetet i Agder. Prosjektet består av tre delprosjekt:

- Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste

- Rekruttering av flyktningerArbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere?

- Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei. En kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønsker om arbeidsgiver som ferdig utdannet sykepleier

Dette forskningsarbeidet er gjennomført i tett samarbeid mellom KS Agder, kommuner og forskningsmiljøene. Resultater er presentert blant annet på Arendalsuka 2021 og en digital pressekonferanse i 2020. Se drømmejobben.com eller KS Agder sine sider for rapporter og presentasjoner

Project facts

Name

#drømmejobben

Status

CONCLUDED

Duration

01.08.17 - 31.12.21

Research group

Funding

Sparebank Foundation South, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandet Knowledge Foundation

Project members

Arnhild Leer-Helgesen
Ellen Dahl Gundersen
Migle Helmersen