Go straight to content
<
<
DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. (High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments)

DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. (High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments)

I den videre letingen etter, og bruk av tilgjengelige marine olje- og gasskilder strekker operasjonene seg til ofte sensitive, tidligere uutnyttede havområder, hvor også biologien, som fisk og koraller, ikke er helt kjent. Havet er en av planetens viktigste kilder til mat, men gir også andre høyverdige "tjenester" som å begrave karbondioksid, regulere klimaet og generere oksygen som mange livsformer på jorden er avhengige av. For å forstå og forvalte havindustrielle aktiviteter som olje- og gassleting og -produksjon, trenger vi å vite hvem som bor i havet og hvordan disse artene påvirkes av aktiviteten. Bare ved å kjenne til påvirkningseffekten av industrielle aktiviteter kan vi begrense den til et minimum og sørge for at havet returnerer til den opprinnelige tilstanden etter at aktiviteten er avsluttet. Jo bedre metoder vi har til å oppdage en påvirkning, desto raskere kan vi respondere på forhold som er uakseptable. Fram til nå har metodene som brukes til dette vært basert på prøver av havbunnen for å finne ut hvilke organismer som bor i sedimentet ved hjelp av mikroskop, hvilket er svært likt hvordan dette ble gjort for 100 år siden. Selv om en videreføring
av metodene er viktig for å kunne sammenligne nye data med tidligere resultater, så må vi dra nytte av de enorme fremskrittene som er gjort i spesielt molekylærbiologi og databehandling. Det er nå mulig å ta en liten prøve av havbunnen, og ved hjelp av DNA-analyser og databaser, avgjøre hvem som bor i dette området. I dette prosjektet gjør vi det mulig å kunne gå over til å bruke nye DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. 1) De nye dataene må sammenlignes med data fra de gamle metodene, for å sikre en jevn overgang. 2) Vi må fylle opp DNA-databasen med alle arter på samme måte som politiets register over fingeravtrykk for kjente kriminelle. 3) En "standard praksis" for den nye metoden må utvikles og testes for å sikre at resultatene er konsistente mellom ulike aktører.

Project facts

Name

DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. (High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments)

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.18 - 31.12.20

Total budget

8.027.000 NOK

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Project members

Christian Collin-Hansen
Eric Malcolm Thompson
Katrine Sandnes Skaar